W latach 2014/2015 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza prowadziło akcję badawczą wraku zlokalizowanego w morzu blisko ujścia rzeki Świny. Projekt ewidencji stanowiska zrealizowano przy współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz firm Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o., Escort Sp. z o.o. i Archeo Divers. W skład ekipy biorącej udział w badaniach weszli min: Aleksander Ostasz (kierownik projektu – Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza), Michał Grabowski (archeolog – Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza), Paulina Kubacka (archeolog – Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków w Szczecinie), Dariusz Pietruszka, Krzysztof Zasadzki, Marek Matejski, Michał Penkowski, Krzysztof Witkow, Arkadiusz Kasjański oraz inni. Wszystkie prace nurkowe przeprowadzono z jednostki s/y „Jędrek” udostępnionej specjalnie w tym celu przez firmę UW Service Sp. z o.o. ze Szczecina. Badania zrealizowano przy wsparciu Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych, będącego częścią spółki Polskie LNG S.A. Czytaj dalej