Barka wydobyta z Odry

zaproszenie-Barka-z-drewnianym-dnem-v3

Szczecin 28 listopada 2013 r.

Materiał prasowy – Barka z dna Odry

Podczas prowadzenia prac polegających na umacnianiu nabrzeża Odry w pobliżu Dworca Głównego PKP w Szczecinie, natrafiono na tajemniczy stalowy wrak. Niewielka nitowana jednostka pogrążona była prawie całkowicie w mulistym dnie rzeki Odry. Ze względu na podejrzenie o zabytkowy charakter znaleziska decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie zdecydowano się wydobyć jednostką na powierzchnię. Wrak ujrzał światło dzienne 17 marca 2011 roku a w akcji wydobywczej udział brali: Radosław Malinowski, Wojciech Sokołowski, Adam Brzuska oraz Michał Kiełpiński. Wstępnie zidentyfikowano wydobyty wrak na barkę rzeczną z I poł. XX wieku. Jednostki tego typu popularnie wykorzystywano

w omawianym okresie do transportu materiałów masowych typu piasek, żwir ewentualnie kamienie służące do umacniania linii brzegowej. Barka mogła być też dawnym promem węglowym transportującym ze statków bunkrowych ew. składów lądowych tego surowca na pokłady większych jednostek parowych.
Należy pamiętać, że węgiel w okresie XIX- pocz. XX w był podstawowym paliwem.
W Polsce pojęcie prom węglowy jest mało rozpowszechnione częściej obecne są nazwy jednostki takie jak barka robocza (krypa) lub łódź ciężarowa, stosując nazewnictwo niemieckie to Kohlenprahm lub Arbeiterkahn.
Ciekawostką jest fakt że barka posiada płaskie, całkowicie drewniane dno z zamocowanym do niego stalowym nitowanym poszyciem burt,

Kadłub posiada jedną dużą ładownię o wymiarach 14 metrów na 3.32 metra. Wymiary jednostki to 21 metrów długości, 5.23 metra szerokości oraz 1.40 metra wysokości. Barka posiada kryty pokład na dziobie oraz rufie. Pomieszczenie na dziobie wyposażono w 3 bulaje: jego wymiary: 2×4 m, znajdował się tu min. piecyk na brykiety. Widoczne w dnie barki otwory znajdują się w jednej linii co może wskazywać, że jednostka zatonęła podczas II wojny światowej w wyniku nalotu lotniczego.

Możliwe, że konstrukcja jednostki reprezentuje moment przejścia od tradycyjnego drewnianego szkutnictwa do przemysłowych konstrukcji stalowych co jest unikatem na skalę europejską. Barką po wydobyciu zaopiekowała się firma UW Service we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo Morza.

Po przeprowadzeniu dokładnych oględzin podjęto decyzje o przeprowadzeniu gruntownego i kompleksowego remontu jednostki. Całość prac została sfinansowana i przeprowadzona przez firmę UW Service.

Remont wraku odbywał się pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo Morza oraz Działem Morskim Muzeum Narodowego w Szczecinie. Podczas remontu zostały odsłonięte dwie tabliczki znamionowe. Na jednej z nich znajduje się nie aktualny już herb miasta Elmshorn, a na drugiej nazwa stoczni z numerem oraz datą budowy barki.
(Johs. Thormählen & Co Schiffswerft No 276 ELMSHORN 1902 )

Elmshorn – miasto w północnych Niemczech (Szlezwik-Holsztyn), położone ok. 32 km na północ od Hamburga nad rzeką Krückau, w pobliżu Łaby.

Mamy nadzieję że wyremontowana jednostka będzie cennym eksponatem w kolekcji mającego powstać w Szczecinie Muzeum Morskiego.

Instytucje i prywatne przedsiębiorstwa działania których pomogły uratować barkę:
1. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
2. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
3. Firma UW Service
4. Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza
5. Muzeum Narodowe w Szczecinie
6. Camping Marina PTTK
7. Firma Archeo-Divers
8. Firma Bakista

Lista osób szczególnie zasłużonych przy ratowaniu barki:
1. Ewa Stanecka- Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
2. Andrzej Kocewicz- Firma UW Service
3. Wojciech Kocewicz – Firma UW Service
4. Pracownicy Firmy UW Service
5. Aleksandra Kocewicz – Camping Marina PTTK
6. Waldemar Danielewicz – marynista
7. André Konietzko – Elmshorn
8. Wojciech Stecko – Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza
9. Michał Grabowski – Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza
10. junior i senior Aleksander Ostasz – Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza, formalnie zostało założone w 2012 roku i ma na celu wspieranie powstania oraz rozwój Muzeum Morskiego w Szczecinie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony kulturowego dziedzictwa Pomorza Zachodniego.

Stowarzyszenie ma na celu podtrzymywanie tradycji historycznych regionu oraz popularyzację informacji o działalności naszych przodków na morzach, oceanach oraz wodach śródlądowych. Swoje cele realizujemy poprzez współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami prywatnymi. Członkowie stowarzyszenia od lat zajmują się gromadzeniem dokumentów, zabytków oraz wspierają remonty i konserwację obiektów dziedzictwa kultury. Stowarzyszenie prowadzi badania naukowe w zakresie historii morskiej dziedzictwa Pomorza Zachodniego, organizuje wystawy oraz prowadzić działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Więcej na stronie www.dziedzictwo-morza.pl

Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service – Istnieje na rynku budowlanym od 1988r.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie robót hydrotechnicznych, czerpalnych oraz specjalistycznych pracach podwodnych / budowa portów, nabrzeży, umocnień brzegowych oraz mostów.

Więcej na stronie www.uw-service.pl

Camping Marina PTTK – położony jest w malowniczym miejscu, nad południowym brzegiem jeziora Dąbie,

w Szczecinie. Urokliwe miejsce, serdeczna obsługa to zdaniem żeglarzy i turystów, tajemnica wyjątkowo czarującej atmosfery.

Więcej na stronie www.campingmarina.pl