Wystawa w Szczecinie, DZIEDZICTWO MORZA

Wystawa w Szczecinie od 18.11.2021

Wystawa „Zabytki z toru wodnego Szczecin – Świnoujście” znajduje się już w Muzeum Narodowym w Szczecinie (Muzeum Tradycji Regionalnych ul. Staromłyńska 27) i czeka na uroczyste otwarcie, które nastąpi w czwartek 18.11.2021 r.

W Szczecinie

Na wystawie oprócz plansz prezentowane są również zabytkowe obiekty wydobyte podczas inwestycji, a część z nich można zobaczyć w Szczecinie po raz pierwszy. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie do końca 2021 roku.

Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Aleksander Ostasz, składa szczególne podziękowania za pomoc w powstaniu wystawy: Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, konsorcjum firm DIVO, a także: Wojciechowi Stecko, Robertowi Szelidze  z L -Team, Andrzejowi Kocewiczowi z UW Service, Grzegorzowi Sierockiemu ,,Trooper85”, Arkowi Siewierskiemu ,,Woodhaven”, Andrzejowi Ditrich, Januszowi Lemieszkowi, Michaelowi Polczyńskiemu z DPAA, Piotrowi Brzezińskiemu, Piotrowi Wit, Mirosławowi Skwiot oraz pracownikom Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu a szczególnie Marcinowi Bojanowskiemu i Mirosławowi Macko.

Wystawa w Szczecinie, DZIEDZICTWO MORZA
Wystawa w Szczecinie, DZIEDZICTWO MORZA