Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”, DZIEDZICTWO MORZA

Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”

Podczas realizacji inwestycji wydobyto 100 ton obiektów zabytkowych, co jest ewenementem w powojennej historii naszego kraju. Obiekty te udało się ocalić dzięki ścisłej współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i naszego stowarzyszenia.

Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”, DZIEDZICTWO MORZA
Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”, DZIEDZICTWO MORZA
=

Grzegorz Witkowski

Szanowni Państwo

To bardzo znamienne, że elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne stało się miejscem ekspozycji symbolicznie łączącej ze sobą Zalew Szczeciński z torem wodnym prowadzącym ze stolicy Pomorza Zachodniego do Świnoujścia oraz Zalew Wiślany, który torem wodnym poprzez Mierzeję Wiślaną już niebawem skomunikuje Elbląg z portami Trójmiasta. Oba szlaki prowadzą do Bałtyku.

Tor wodny ze Szczecina do Świnoujścia już praktycznie został pogłębiony do 12,5 m. Eksponaty, które właśnie możemy podziwiać na wystawie objeżdżającej Polskę, zostały wydobyte z dna Odry właśnie w trakcie modernizacji tego toru.

To cenne znaleziska mają nie tylko wartość muzealną. Wydobyty średniowieczny miecz z pochwą, to przecież unikatowy skarb w skali światowej. Ale mamy też fragment…

Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”, DZIEDZICTWO MORZA
;

Wojciech Zdanowicz

Realizowana przez Urząd Morski w Szczecinie inwestycja „Modernizacja toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m” zwiększy konkurencyjność portów w Szczecinie i Świnoujściu, a tym samym polskiej gospodarki. 

Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”, DZIEDZICTWO MORZA
;

Inauguracja wystawy w Warszawie

28 października 2021 r. Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury dokonał inauguracji wystawy w siedzibie resortu na Nowym Świecie w Warszawie w towarzystwie m.in. Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu RP i posła Kazimierza Smolińskiego (na zdjęciu podczas oglądania eksponatów).

Ta wielkoformatowa ekspozycja powstała właśnie pod patronatem i przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu instytucji i firm.

Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”, DZIEDZICTWO MORZA
;

Zabytki wydobyte z toru wodnego Szczecin-Świnoujście

Inwestycja pt.: ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” prowadzona jest przez Urząd Morski w Szczecinie. Pracami archeologicznymi kierował Aleksander Ostasz i brali w nich udział: członkowie Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza, pracownicy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Kazimierz Kotlewski – archeolog podwodny, Lech Trawicki – archeolog podwodny, Lech Kocela – kierownik działu historii żeglugi z Muzeum Narodowego w Szczecinie, Andrzej Kocewicz i inni.

Podczas prac zostały wydobyte unikalne zabytki, związane z fascynującą historią drogi wodnej prowadzącej do stolicy Pomorza Zachodniego. Oczywiście, najwięcej eksponatów dostarczyły czasy II wojny światowej, ale z dna toru zostały wydobyte również zabytki z czasów dużo starszych. Wszystkie one są świadectwem bogatej oraz burzliwej historii tych ziem.

Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”, DZIEDZICTWO MORZA
;

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

W ramach prac przygotowawczych do inwestycji przeprowadzono szereg badań i opracowano obszerną dokumentację. Były to m.in. badania batymetryczne, osadów dennych, falowania i ruchu rumowiska, dokumentacja geologiczna, koncepcja realizacyjna, raport oddziaływania na środowisko, analiza nawigacyjna, a także wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze. Inwestor, Urząd Morski w Gdyni, uzyskał również wymagane prawem decyzje i zezwolenia (decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawne, zezwolenia na realizację inwestycji). Pod pełnym nadzorem botanicznym, ornitologicznym i chiropterologicznym w lutym 2019 przeprowadzono oczyszczenie terenu z drzewostanu, w którego skład w większości wchodziła sosna pospolita w wieku powyżej 70 lat, posadzona przez leśników w okresie powojennym. 

G

Biuletyn Dziedzictwo Morza
Wydanie specjalne „Zabytki toru wodnego
Szczeciń-Świnoujście” – Elbląg 2022

Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”, DZIEDZICTWO MORZA
Biuletyn „Zabytki Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście”, DZIEDZICTWO MORZA