Wstęp Wojciecha Zdanowicza Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Dziedzictwo Morza

17 stycznia 2022

Wojciech Zdanowicz

Realizowana przez Urząd Morski w Szczecinie inwestycja „Modernizacja toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5 m” zwiększy konkurencyjność portów w Szczecinie i Świnoujściu, a tym samym polskiej gospodarki. Efektem realizacji tego projektu będzie zapewnienie warunków infrastrukturalnych do zrównoważonego rozwoju handlu, opartego na transporcie wodnym, a także zwiększenie ilości towarów ekspediowanych drogą morską i przeładunków w portach.

Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego dla jednostek o większym zanurzeniu, poprawi bezpieczeństwo nawigacji statków morskich oraz znacząco zwiększy jego przepustowość. Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, która również jest elementem tej inwestycji, stworzy naszym pracownikom optymalne warunki do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem toru i prawidłowym funkcjonowaniem znaków nawigacyjnych na torze. Dzięki szybkiemu tempu prowadzonych prac 62 kilometry toru wodnego są już gotowe. Aby pogłębić tor do 12,5 metra, trzeba było wybrać około 23 mln metrów sześciennych urobku, czyli nanosu i piasku z dna rzeki. Musiały one zostać odłożone na tzw. miejsca odkładu, czyli w tym przypadku dwie nowe sztuczne wyspy (Brysna i Śmięcka) na Zalewie Szczecińskim. Inwestycja zmierza ku finiszowi, pozostały prace wykończeniowe, a całkowita modernizacja zakończy się w marcu. Podczas inwestycji, realizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie, zostało wydobyte 100 ton obiektów zabytkowych, co jest ewenementem w powojennej historii naszego kraju.

Efekt końcowy został osiągnięty dzięki ścisłej współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Dziedzictwo Morza. Dzięki współpracy urzędników z archeologami, muzealnikami oraz pasjonatami udało się zidentyfikować wiele wydobytych przedmiotów. Dzięki tej współpracy powstała również wystawa poświęcona zabytkom wydobytym z toru wodnego Szczecin-Świnoujście, którą obecnie możemy oglądać w Elblągu, w Muzeum Archeologiczno-Historycznym.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor
Urzędu Morskiego w Szczecinie

 Biuletyn: Wystawa „Zabytki toru wodnego Szczecin–Świnoujście” – Elbląg 2022

Propozycje

Divi Login Designer

This page is used for Divi Login Designer extension. It will not be visible to your readers. Do not delete it.