Stowarzyszenie, DZIEDZICTWO MORZA

Stowarzyszenie

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza, formalnie zostało założone w 2012 roku i ma na celu wspieranie powstania oraz rozwój Muzeum Morskiego w Szczecinie. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony kulturowego dziedzictwa Pomorza Zachodniego.

Cele

Stowarzyszenie ma na celu podtrzymywanie tradycji historycznych regionu oraz popularyzację informacji o działalności naszych przodków na morzach, oceanach oraz wodach śródlądowych.
Swoje cele realizujemy poprzez współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami prywatnymi.
Członkowie stowarzyszenia od lat zajmują się gromadzeniem dokumentów, zabytków oraz wspierają remonty i konserwację obiektów dziedzictwa kultury.
Stowarzyszenie prowadzi badania naukowe w zakresie historii morskiej dziedzictwa Pomorza Zachodniego, organizuje wystawy oraz prowadzić działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie, DZIEDZICTWO MORZA
Stowarzyszenie, DZIEDZICTWO MORZA

Zarząd stowarzyszenia:
Ostasz Aleksander – prezes zarządu
Wołoszun Rafał – vice prezes
Grabowski Michał – vice prezes

Komisja rewizyjna:
Kaczor Wojciech – przewodniczący
Kocewicz Wojciech
Matejski Marek

Stowarzyszenie, DZIEDZICTWO MORZA