Holownik Parowy „BOLEK”

Dane techniczne: ( archiwum Polskiego Rejestru Statków)

Długość: 18,00 m
Szerokość: 4,51 m
zanurzenie: 1,98 m
wyporność: 37 BRT
napęd: 1 maszyna parowa podwójnego rozprężania firmy Van Smith, Rotterdam
moc: 120 KM
prędkość max: 9,5 węzła
załoga: 6 osób

Rys historyczny jednostki:

Prawdopodobnie wybudowany w jednej z holenderskich stoczni w 1912 roku. Brak jest zachowanych dokładnych informacji o losach holownika przed 1945 r. W 1927 roku przeszedł remont podczas którego wyposażono go w maszynę parową Van Smith o mocy 120 KM. Nieznane losy w trakcie działań wojenny 1939-1945. W 1947 roku jego wrak został wydobyty z dna Zalewu Wiślanego i wyremontowano w Stoczni Rzecznej w Elblągu. Od 1948 roku już jako „Bolek” figuruje w spisie jednostek w Urzędzie Morskim w Gdańsku. W 1950 roku przekazany zostaje Przedsiębiorstwu Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku. Od 1956 roku w Bazie Sprzętu PRCiP w Szczecinie.
Wycofany w 1968 roku. Rok później przekazany Lidze Obrony Kraju w Szczecinie.

Kalendarium działań badawczych związanych z wrakiem holownika „Bolek”:

 • 2010 r. pierwsze informacje o wraku docierają do członków Stowarzyszenia.
 • 2012 r. złożony zostaje wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o zgodę na prowadzenie poszukiwań wraków
 • 16.07.2012 otrzymujemy zgodę RZGW na poszukiwania w obrębie Jeziora Dąbie
 • 25.07.2012 poszukiwania z wykorzystaniem sonaru. Pierwszy raport o wykryciu wraku mogącego być holownikiem „Bolek”
 • 26.08.2012 Pierwsze nurkowania na wraku celem przeprowadzenia identyfikacji
 • 2012 r. Zawiązane zostaje Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza
 • 2013 r. Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza oficjalnie zgłasza odkrycie wraku do RZGW i ZWKZ przekazując pełną dokumentację wykonaną wraz z firmą ESCORT oraz UW Service, prowadzone są konsultacje celem wydobycia jednostki z dna akwenu
 • 31.07.2014 Kolejna akcja badawcza na wraku wraz z firmą ESCORT oraz UW Service, mająca na celu wykonanie dokładnej mozaiki sonarowej stanowiska
 • 21.04.2015 wydana zostaje zgoda Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wydobycie przez Stowarzyszenie wraku holownika „Bolek”

 

Podziękowania:
Waldemar Danielewicz
Andrzej Danilewicz
Pani Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
Pan Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Firma ESCORT Sp z o.o.
Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service

 

Badania wraku w latach 2012-2014 prowadziło: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza przy współpracy firmy Escort, Archeo Divers oraz Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service.
W pracach brali udział min.: Aleksander Ostasz, Paweł Mikołajewski, Marcin Motyliński, Paweł Adamski, junior Aleksander Ostasz, Dariusz Pietruszka, Wojciech Kocewicz, Katarzyna Pietruszka, Jędrzej Kocewicz, Michał Grabowski, Marek Matejski, Tomasz Jankowski, Przemek Korzeniewski.

 

Sprzęt używany podczas prac:

 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza, 

Formalnie zostało założone w 2012 roku. Jego głównym celem jest wspieranie idei powstania oraz rozwoju Muzeum Morskiego w Szczecinie. Działania Stowarzyszenia ukierunkowane zostały przede wszystkim na rzecz ochrony zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem morskiego dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, a także podtrzymanie morskich i śródlądowych tradycji zakorzenionych w historii i kulturze regionu.  Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki współpracy z władzami i instytucjami regionu, organizacjami pozarządowymi, a także firmami oraz osobami prywatnymi. Członkowie stowarzyszenia od lat starają się pozyskać eksponaty, dokumenty, oraz wspierają wszelkie działania na rzecz zachowania i zabezpieczenia cennych obiektów morskiego dziedzictwa kultury. Stowarzyszenie organizuje ponadto badania naukowe w zakresie historii morskiej i archeologii na terenie Pomorza Zachodniego i nie tylko, a także organizuje wystawy oraz prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Dotychczasowe osiągnięcia członków Stowarzyszenia:

 • Udział w badaniach stanowisk wrakowych na wodach Zalewu Szczecińskiego, zorganizowanych na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie (sierpień 2013)
 • Udział w podwodnych badaniach archeologicznych wraku zlokalizowanym na Kanale Mielińskim w Świnoujściu w ramach projektu: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście0 Szczecin” (wrzesień 2013). Akcja zakończona wydobyciem wraku we wrześniu 2014 roku
 • Zakończenie remontu i prezentacja barki wydobytej w 2011 roku z dna Odry. Remont przeprowadzony i sfinansowany przez firmę UW Service ze Szczecina (listopad 2013)
 • Współudział w podwodnych badaniach archeologicznych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na Martwej Wiśle (Gdańsk). Wydobycie wraku XVII wiecznej jednostki rzecznej (styczeń – marzec 2014)
 • Organizacja podwodnych badań i inwentaryzacji wraku drewnianej jednostki przy wejściu do portu w Świnoujściu (lipiec-sierpień 2014)
 • Inwentaryzacja i zabezpieczenie niemieckiej armaty ppanc Pak 36 (t) i przekazanie do Muzeum Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie (wrzesień 2014)
 • Udział w badaniach i inwenatryzacji pozostałości po barce amunicyjnej koło przeprawy promowej Karsibórz w Świnoujściu – miejsce pierwotnego zatopienia niemieckiego pancernika kieszonkowego Lutzow (kwiecień 2015)
 • Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych wraku drewnianego żaglowca odnalezionego w pobliżu promenady w Świnoujściu (maj 2015)
 • Podpisanie listu intencyjnego z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz firmami Escort i Zakładem Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service o tworzeniu Ośrodka Dokumentacji Badań Podwodnych

APEL


Osoby posiadające wszelkie informacje na temat holownika Bolek jego losów zarówno przed- jak i powojennych, przyczyn jego zatopienia proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem. Wszystkich zainteresowanych pomocą w jego wydobyciu lub remoncie zachęcamy do współpracy. prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo Morza na email alekost@wp.pl lub pod numerem tel 601 402 400

Konferencja Prasowa – Na tropie BOLKA, DZIEDZICTWO MORZA